20 Haz 2023

İTÜ, Dünya Üniversiteleri Arasında İki Farklı Alanda İlk 10’da!

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan THE 2023 Etki Sıralaması’na göre iki alanda dünya çapında ilk ona girmeyi başardı. İTÜ, “Nitelikli Eğitim” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” alanlarında tüm dünya üniversiteleri arasında ilk onda yer alırken, birçok başlıkta da dünya çapında büyük başarı sağladı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), kuruluşunun 250. yılı olan 2023’ü “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ederek sürdürülebilirliği kurumsal kimliğinin de önemli bir parçası haline getirmeyi hedeflemişti. Buna yönelik çalışmalarını geçtiğimiz dönemlerde yoğunlaştıran İTÜ, THE 2023 Etki Sıralaması’nda elde ettiği sonuçla önemli bir başarıya imza attı ve iki başlıkta dünya çapında ilk ona girmeyi başardı.

İTÜ, dünyanın prestijli akademik derecelendirme kuruluşları arasındaki Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda birçok başlıkta önemli yükselişler kaydetti. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ’nün elde ettiği bu gurur verici başarıya yönelik, “İTÜ’nün 250. yılında elde ettiği bu başarı, gelecek dönemlerde de üniversitemizin tüm dünyada öncü bir rol üstlenmeye devam edeceğinin göstergesi olmaktadır,” ifadeleriyle bu başarıya katkı sunan tüm İTÜ’lülere teşekkür etti.

İTÜ iki başlıkta dünya çapında ilk 10’da

İTÜ, THE 2023 Etki Sıralaması sonuçlarına göre “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” başlığında geçen yıl yer aldığı 73. sıradan büyük bir sıçrama yaparak dünya çapında 9. sıraya yükseldi ve üstün bir başarı elde etti. Devamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve üretken istihdam ve herkese insanca iş olanağına vurgu yapan bu başlıkta yakalanan yükseliş, İTÜ’nün çalışanları ve mezunları için oluşturduğu güçlü etkiyi de vurgular niteliktedir.

İTÜ’nün büyük başarısı bununla da sınırlı kalmadı: THE 2023 Etki Sıralaması sonuçlarına göre; “Nitelikli Eğitim” başlığında geçen yıla göre sekiz basamak birden yükselen İTÜ, bu yıl dünya çapında 10. sıraya yerleşti. Herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek, kapsayıcı ve eşitlikçi bir eğitim sağlamakla ilişkili bu başlıkta elde edilen başarı, İTÜ’nün akademik alanda ülkemizde ve dünyadaki saygın konumuna bir kez daha dikkat çekti.

İTÜ ayrıca, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlıklı amaçta dünya genelinde 23. sırada yer aldı. Her yıl gelişen üniversite-sanayi işbirlikleri, MasterBee programı ve 1773 İTÜ Teknopark gibi alanlarda yapılacak çalışmalarla İTÜ’nün bu alandaki yükselişinin devam etmesi hedefleniyor.

Doğayla uyumlu bir üniversite: İTÜ

2023’te sürdürülebilirlik temalı birçok başarıya da imza atan İstanbul Teknik Üniversitesi, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” amacını taşıyan başlıkta geçen yıl yer aldığı 101-200 aralığından bu yıl büyük bir atılım gerçekleştirerek 40. sıraya yükseldi. “Temiz Su ve Sanitasyon” başlığında ise, 2022 yılında kendine 99. sırada yer bulan İTÜ, 2023’te 67 basamak birden ilerleyerek 32. sıraya yükseldi. Yağmur suyu hasadı uygulaması gibi sürdürülebilirlik temalı birçok projeye öncülük eden İTÜ, bu yükselişiyle beraber geleceğin çevre sorunlarına karşı güçlü bir teknik altyapısı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

İTÜ ayrıca, 2022’de 101-200 aralığında yer aldığı “Sudaki Yaşam” başlığında da 2023’te 79. sıraya yükselirken; yine geçen yıl 101-200 aralığında yer aldığı “Erişilebilir ve Temiz Enerji” başlığında da bu yıl 95. sıraya yükseldi. Böylelikle, çevre bilincinin gelişmesinde tüm İTÜ’lüleri gururlandıran bir başarı elde edildi.

Öğrencileri önceleyen erişilebilir ve eşitlikçi bir üniversite

İTÜ, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ilki olan “Yoksulluğa Son” başlığında geçen yıla göre 201-300 aralığından 101-200 aralığına tırmanırken, ikinci amaç olan “Açlığa Son” başlığında geçen yıl bulunduğu 201-300 aralığından 75. basamağa yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

İTÜ ayrıca, “Eşitsizliklerin Azaltılması” başlığında geçen yıla göre 201-300 aralığından 101-200 aralığına çıkmasıyla birlikte, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığında önceki yılla kıyaslandığında 301-400 aralığından 201-300 aralığına yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi, cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları ve engelsiz kampüs gibi ilkelerle daha da güçlendiğini gözler önüne serdi.

İTÜ, sürdürülebilirlik için küresel ortaklığı canlandırıyor

İTÜ, “Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar” başlığında 301-400 aralığından 201-300 aralığına yükseldi. Her seviyeden verimli, hesap verebilir ve kapsayıcı kuruluşları dikkate alan bu başlık İTÜ’nün saygın kurumsal yapısının altını çiziyor.

İTÜ, “Amaçlar için Ortaklıklar” başlıklı amaç için yapılan sıralamada ise 201-300 aralığından yaptığı büyük çıkışla dünya genelinde 96. sıraya yerleşti. Sürdürülebilir ilkelerin uygulanmasında kullanılan araç ve yöntemleri etkin şekilde kullanarak yaşama geçiren İTÜ, küresel ölçekteki motivasyonu harekete geçirmede oynadığı önemli rolü böylece ortaya koymuş oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kapsayan THE 2023 Etki Sıralaması’na göre iki alanda dünya çapında ilk ona girerken, tüm alanları kapsayan genel sıralamada 58. olarak dünyanın en prestijli üniversiteleri arasında yer aldığını bir kez daha ortaya koydu.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası çerçevesinde 2015 yılında belirlenen 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Amacı temel alanlara yönelik hedefleri kapsamaktadır. Bu amaçlar sırasıyla yoksulluğa son; açlığa son; sağlık ve kaliteli yaşam; nitelikli eğitim; toplumsal cinsiyet eşitliği; temiz su ve sanitasyon; erişilebilir ve temiz enerji; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme; sanayi, yenilikçilik ve altyapı; eşitsizliklerin azaltılması; sürdürülebilir şehirler ve topluluklar; sorumlu üretim ve tüketim; iklim eylemi; sudaki yaşam; karasal yaşam; barış, adalet ve güçlü kurumlar ve amaçlar için ortaklıklar olarak sıralanmaktadır.

BM, 2030 yılına kadar bu amaçlar doğrultusunda anlamlı bir gelişme sağlamak için çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 17 maddenin devletlerin kalkınma programlarına ve politikalarına entegre edilmesi için destek olmaktadır.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ