14 Oca 2021

TÜBİTAK’tan 3 Öğretim Üyemize Proje Desteği

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 3 proje destek almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2020 yılı 1. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve TÜBİTAK tarafından kamuoyuna duyuruldu.

TÜBİTAK tarafından 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında sunulan 154 projeden 94’ünün desteklenmesine karar verildi. İTÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülen 3 proje daha program kapsamında destek almaya hak kazandı.

Öğretim üyelerimizden, Doç. Dr. Hakan Karaağaç, Doç. Dr. Muhammet Ü. Kahveci ve Doç. Dr. Osman Akın Kutlar’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:

 

Projenin Adı: Düzenli yapıda ve pasifize edilmiş ZnO nanoteller tabanlı CZTS yarı-geçirgen güneş hücrelerin optik-geçirgen-iletken-elektrot olarak uygulanan grafen katmanları üzerine üretimi.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Hakan Karaağaç; İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü

Proje Kapsamı: Bu projede, grafen kaplı cam yüzeyler üzerinde sentezlenmiş, iyi hizalanmış periyodik ZnO nanotellerine dayanan 3. nesil CZTS yarı geçirgen çekirdek-kabuk mimaride (güneş spektrumunun görünür kısmında ortalama geçirgenliği ≥%20 olan yüksek verimlilik sergileyen) güneş hücreleri üretilecektir. Bu çalışmanın amacı, birçok farklı opto-elektronik cihazda başarılı olan SnO2 ve TiO2 pasifizasyonun sıralı ZnO nanotellerinin yüzey kusur konsantrasyonunu azaltmak için birlikte kullanarak ZnO tabanlı CZTS yarı geçirgen güneş hücre parametrelerini geliştirmek olarak belirlenmiştir. Başarıldığı taktirde, önerilen araştırma, yakın gelecekte bina-entegreli PV sistemlerinin oluşturulması için gereken temel bileşenler olan düşük maliyetli, şeffaflık, basitlik ve yüksek güç dönüşüm kapasitesine sahip olacak yeni nesil yarı geçirgen fotovoltaik hücrelerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacaktır.

 

Projenin Adı: Kanser teşhis ve tedavisinde kullanılma potansiyeli olan aza-BODIPY içerikli poli’lerin (β-amino ester) hazırlanması ve biyolojik özelliklerinin araştırılması.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Muhammet Ü. Kahveci; İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Projenin Kapsamı: Kanser, ölüm/vaka sayılarının ve teşhis/tedavi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle günümüzün sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Kanserin teşhis ve tedavisine yönelik polimerik malzemelere dayalı sistemlerin geliştirilmesiyle ilgili birçok çalışma bulunmaktadır. Bu proje, bahsi geçen çabalara katkı sağlamak bağlamında yapısında kızılötesine yakın ışığı absorblayan/ışıma yapan, suda çözünür/dağılabilir, biyo uyumlu, biyo-parçalanabilir ve pH’a duyarlı polimerlerin geliştirilmesini konu etmektedir. Geliştirilecek olan polimerik yapıların tümör hücrelerini hedefleyici görüntüleme, gen terapi, fototerapi, kombine terapi ve teranöstik uygulamalardaki potansiyellerinin gösterilmesi nihai amaç olarak ortaya konulmaktadır. Önerilen taşıyıcı platformun, gerek aktif hedefleme gerekse boyuta dayalı pasif hedefleme yaklaşımları ile kanser tedavisinde sıkça karşılaşılan yan etkilerin azaltılmasına olanak sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca, projede önerilen PDT ve kombine terapi yaklaşımları, kemoterapide rastlanan bir diğer sorun olan ilaç direncine çözüm önerisi getirme potansiyeline sahiptir.

 

Projenin Adı: Wankel motorunun insansız hava araçları ve menzil arttırıcı olarak kullanımına yönelik performans ve yakıt tüketimi iyileştirilme olanaklarının araştırılması.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Osman Akın Kutlar; İTÜ Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Projenin Kapsamı: Wankel motorunun performans artırımı ve yakıt tüketiminin azaltılması için direkt püskürtme, türbülanslı jet tutuşması, çevrim atlatma ve iki zamanlı çevrim gibi alternatif yöntemler üzerinde çalışılacaktır. Proje kapsamında kuramsal çalışmalar için termodinamik çevrim ve üç boyutlu akış analizleri yapılacaktır. Deneysel çalışmalarda daha önceki bir TÜBİTAK projesiyle gerçekleştirilen özgün nitelikteki tek rotorlu Wankel motoru deney düzeneği kullanılacaktır. Deney düzeneği için laboratuvarımızda mevcut olan altyapı kullanılarak motora ait hız, moment, hava debisi, yakıt tüketimi, egzoz emisyonları ve indike basınç gibi çeşitli parametrelerin ölçümü gerçekleştirilecektir. Projenin temel amacı Wankel motorunun özellikle savunma sanayinde İHA’lar için ve otomotiv sektöründe menzil artırıcı olarak kullanımına yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu özgün teknolojik bilgi birikiminin oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

Projenin kapsamı ve detayları için lütfen tıklayınız.

 

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ