20 Kas 2020

İTÜ, TÜBİTAK’ın Alan Bazlı Yetkinlik Haritasında Ön Sırada

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) TÜBİTAK tarafından yayımlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasında çevre bilimleri, arıtma teknolojileri, inşaat, mimarlık, enerji, uçak ve uzay teknolojileri, deniz araçları imalatı ve teknolojileri, malzeme bilimleri ve doğa bilimleri alanında ön sıralarda yer aldı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi
TÜBİTAK üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışmasını yayımladı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çevre bilimleri, arıtma teknolojileri, inşaat, mimarlık, enerji, uçak ve uzay teknolojileri, deniz araçları imalatı ve teknolojileri, malzeme bilimleri ile doğa bilimleri alanında ön sırada yer aldı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan ve 131 teknoloji alt alanına yer verilen çalışmada, analize tabi tutulacak teknoloji alanları, önceki çalışmada kullanılan alan sınıflaması üzerinden belirlendi. TÜBİTAK danışma ve grup yürütme kurulu ile araştırma merkez ve enstitülerinden yetkin uzmanların değerlendirmeleri “All Science Journal Classification” (ASJC) sınıflandırması da bir diğer etkendi. Bununla birlikte, Türkiye’nin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik teknoloji alanları üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak oluşturuldu.

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine imkân tanıyor.

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” çalışması, ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik gerçekleştiriliyor.

TÜBİTAK Üniversite Yetkinlik Analizi’nin tamamına erişmek için tıklayınız.

Üniversitemiz Yetkinlik Analizi’nin tamamına erişmek için tıklayınız.
İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ