04 May 2020

Klinik Araştırmalar

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Klinik araştırmalara katılım, ulusal/uluslararası faz çalışmalarına katılım

a. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümümüzün yaptığı çalışmalar.

• TÜSEB tarafından desteklenen Virüs Genom Projesi’nde üniversitemiz araştırmacı pozisyonundadır. Bu proje sayesinde İTÜ ve Sağlık Bakanlığı İstanbul’da gözlemlenen korona virüsüne ait ilk genomu dizilemiş ve dünya veri tabanına (GISAID) girmiştir. Bu genomlardan halihazırda 16 adet dizilenmiş olup tüm hastalara ait klinik veri de mevcuttur. (200 adet genom dizilemek için bütçe mevcuttur). Bu sayede yüksek etki faktörlü yayın yapılması planlanmaktadır. Türkiye’de gözlemlenen virüs genomlarının ortaya çıkartılması sayesinde Türk popülasyonuna özgü aşı ve ilaç geliştirilebilecektir. Bu açıdan çalışmalarımız önem arz etmektedir. Bu çalışmada farklı klinisyenler, moleküler biyologlar, biyoinformatik uzmanları ve bilgisayar mühendisleri çalışmaktadır.

• TÜSEB himayesinde yürütücüsü olduğumuz rekombinant ACE2 proteini üretimi için projemiz onaylanmıştır. Bu protein üretimi tamamlanıp karakterizasyonları yapıldığında ilaç formuna dönüştürülecektir. Planımız 3 ay içerisinde ACE2 üretiminin tamamlanıp ilaç için gerekli ölçek büyütme ve klinik çalışmaların başlamasıdır.

• Üniversitemiz, TÜBİTAK 1004 projesinde Boğaziçi Üniversitesi’nin partneri olarak aşı üretimi projesiyle yer almıştır. İlk çalışmalarımız başarıyla yapılmış, aşı aday molekülleri elde edilme aşaması sürmektedir. Bu projede üniversitemiz aşı aday moleküllerinin karakterizasyonunu üstlenmiş olup karakterizasyona yönelik ilk metot geliştirme basamakları tamamlanmıştır.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ