22 Kas 2023

İTÜ’de Yapılı Çevrenin Dönüşümü Sempozyumu

İTÜ Mimarlıkta İleri Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “Yapılı Çevrenin Dönüşümü: Döngüsel ve Sayısal Geçişin Hızlandırılması Uluslararası Sempozyumu” 21 Kasım 2023 tarihinde İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde alanın ilgililerini ağırladı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlıkta İleri Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen “ Yapılı Çevrenin Dönüşümü: Döngüsel ve Sayısal Geçişin Hızlandırılması Uluslararası Sempozyumu” 21 Kasım 2023 tarihinde İTÜ Taşkışla Yerleşkesi’nde mimarlık, mühendislik ve inşaat endüstrisi alanlarının uzmanlarını bir araya getirdi. İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı ve Napier Üniversitesi (Edinburg) işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyum, döngüsel ekonomiyle hızlandırılmış bir dönüşüm geçiren yapılı çevrenin geleceğine odaklanan bilimsel sunumlara ev sahipliği yaptı.

Teknolojik gelişime yön vermenin yolu, disiplinlerarası çalışmalardan geçiyor”

Sempozyumun açılış oturumuna katılan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ali Deniz, etkinliğin mercek altına aldığı konu başlığının hem akademiyi hem iş dünyasını hem de teknoloji ilgililerini bir araya getiren çok disiplinli zengin bir içeriği olduğunu vurguladığı konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

“İstanbul Teknik Üniversitesi olarak, hem eğitimde hem de Ar-Ge’de disiplinlerarası çalışmaların gittikçe önem kazandığını görüyoruz. Tam bu noktada; özellikle mimarlık ile mühendisliğin geçmişten günümüze kadar birçok noktada iç içe geçmiş temas noktalarını vurgulamak önemlidir. İlerleyen dönemlerde; kendi içine kapanmış, farklı alanlarla dirsek temasını azaltan sektörler büyük oranda kan kaybedecektir. Tek boyutlu yol alan, eklektik düşünmeyen, disiplinlerarası çalışmaya yatkın olmayan sektörler, bu anlamıyla geride kalacaktır.”

British Council – Connect4Innovation: Birleşik Krallık – Türkiye Yükseköğretim Kurumsal Ortaklık Fonu’nun destekleriyle düzenlenen sempozyumda, veriye dayalı sürdürülebilir kalkınma, kentsel akış için doğa temelli çözümler, dijital çağda bilgi sistemlerinin yönetimi, deprem afet atıklarının yapılı çevre de döngüsel ekonomiye dönüşü gibi çeşitli başlıklarda akademik ve güncel verilerin paylaşıldığı oturumlara yer verildi.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ