17 Kas 2023

Öğrencimizden Çevreci Denizcilik için BWMS Değerlendirme Araştırması

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi öğrencimiz Mevlüt Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Bilgin Güney danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans teziyle balast suyu yönetim sistemlerinin (BWMS) gelişimine katkı sağlayacak bir çalışma ortaya koydu.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Anabilim Dalı, Açık Deniz Mühendisliği Programı yüksek lisans öğrencimiz Mevlüt Yılmaz, öğretim üyemiz Dr. Ceren Bilgin Güney’in danışmanlığında tamamladığı “UV ve Elektrokimyasal Balast Suyu Arıtma Sistemlerinin Gemide Çalışan Uzman Gemiadamları Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı yüksek lisans teziyle bilim camiasının yanı sıra denizcilik sektörünün ve BWMS Teknolojisi uzmanlarının dikkatini çekti.

Uluslararası taşımacılıkta kullanılan gemilerin dengesini ve güvenli seyir imkânını sağlayan balast suyunun denize salınması esnasında yaşanabilecek ekolojik tahribatın önüne geçmek için kullanılan balast suyu yönetim sistemlerine (BWMS) iki ayrı arıtım teknolojisi sahip 6 farklı gemide görev yapan kullanıcıların gözüyle bakan üç aşamalı çalışma gemi adamlarının görüşlerini ve deneyimlerini odağına alıyor.

Çalışma kapsamında yapılan değerlendirmeler, balast suyunun arıtımına dayanan teknolojilerin verimlilik ve sürdürülebilirlik imkânlarını irdelerken, gemi adamlarının da sistemlerin gelişimine dair beklentilerini ve tercihlerini ortaya koyuyor. Mevlüt Yılmaz’ın tespitlerine göre gemi adamları, BWM sistemlerinin kimyasal elleçleme içermemesi ve arızaların en az seviyeye indirilmesi gereğinin altını çiziyorlar. Bakım ve kullanım kolaylığı talebi de sık dile getirilen gereksinimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Öğrencimizin çalışması hakkında Riviera Maritime’da yayınlanan söyleşiyi okumak ve detaylı bilgi edinmek için tıklayınız.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ