27 Eki 2023

1773 İTÜ Teknopark'ta İnovasyonu Zirveye Taşıyacak İşbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Makine Federasyonu (MAKFED) ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ile birlikte Makine Sanayi Teknoloji Geliştirme Platformu adıyla bir girişim başlattı. İTÜ’nün yeni nesil teknoloji geliştirme bölgesi 1773 İTÜ Teknopark bünyesinde yer alacak olan platform, makine imalatçılarının Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlenmesi ve bu kuruluşların dünya piyasasında inovasyonla avantaj sağlaması için önemli bir rol üstlenecek.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Makine Federasyonu (MAKFED) ve Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) üniversite-sanayi işbirliğini birlikte daha ileriye taşıyor. 1773 İTÜ Teknopark bünyesinde yer alacak olan Makine Sanayi Teknoloji Geliştirme Platformu’nun kuruluşunu ve işleyişini düzenleyen protokolün imza töreni 26 Ekim günü İstanbul’da düzenlenen MAKFED Makine Zirvesi’nde gerçekleştirildi.

Daha fazla inovasyon için işbirliği

1773 İTÜ Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, lansman kapsamında katılımcılara  platformun işleyişinin nasıl olacağına dair bir sunum gerçekleştirdi. Yakın zamanda faaliyete geçerek, Ar-Ge projelerine bünyesinde yer vermeye başlayan ve büyük ilgi gören 1773 İTÜ Teknopark hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Tunçalp, “Akademi ve sanayinin birbirine ihtiyacı var,” diyerek, “Daha iyi eğitim ve daha etkili araştırma için endüstriyel problemler ile eğitim ve araştırma arasında doğrudan ilişki kurmalıyız. Sanayi kuruluşlarının da küresel rekabette daha yüksek katmadeğere ulaşmak için daha fazla inovasyon ve daha iyi ürün geliştirme için akademi ile işbirliğine ihtiyacı var” diye belirterek hayata geçirilen Platform içinde paralel yürüyecek programların üniversite ile sanayi kuruluşlarını birbirine yakınlaştıracağının altını çizdi.

Makine Sanayi Teknoloji Geliştirme Platformu, paralel yürüyen ve birbirini destekleyen dört ayrı programı kapsıyor. Bunlar, Ar-Ge Hızlandırma Programı, Sanayi Tezleri İşbirliği Programı, Staj Kariyer Programı ve Burs Programı olarak belirtiliyor.

Ortak sorunlara ortaklaşa çözüm

Platformun birinci seviyesini Ar-Ge Hızlandırma Programı oluşturuyor. Bu program, makine sanayindeki gönüllü kuruluşların başvurusu ve büyük, orta ve küçük ölçekli kuruluşlar arasından toplam 15 kuruluşun MAKFED ve MAİB tarafından seçilmesiyle başlayacak. Her turda 15 işletmenin sorunları ve fırsatları uzman İTÜ ekibi tarafından ücretsiz olarak incelenerek bir ön analiz raporu hazırlanacak.

Seçilen kuruluşların Ar-Ge ihtiyaçları ve inovasyon fırsatlarının tespit edecek bu rapor takiben kuruşların yönetici ve hissedarlarına sunulacak. Yapılan tespitlerde mutabık kalınmasıyla sözkonusu Ar-Ge ve inovasyon firsatlari ilgili sanayi kuruluşu tarafından İTÜ desteğiyle projelendirilecek. Geliştirilen projelerin ilgili kuruluşların özkaynaklarının yanı sıra ulusal veya uluslararası araştırma fonlarınca kaynak sağlanması İTÜ de 1773 İTÜ Teknopark ve 1773 İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi ile destek olacak.

Her 15 kuruluşta bir programın çıktıları ve süreçle alakalı iyileştirmeler, İTÜ Rektörü, ilgili İTÜ Rektör Yardımcıları ve ilgili kuruluşlarda sürece katılan fakülteleri yöneten İTÜ Dekanlarının, MAKFED ve MAİB üst yönetimlerinin birlikte oluşturdukları yönetim kurulunda tartışılarak edinilen tecrübe ışığında sürece devam edilecek. Böylece sanayicilerle üniversite mensupları arasında ortak çalışmaya dair bir dil ve kültürün oluşması aşamalı olarak sağlanabilecek.

Platformda ayrıca çeşitli alt problemlerin lisans, yüksek lisans veya doktora seviyelerinde çeşitli İTÜ bölümlerinde tez çalışmalarına konu edildiği “Sanayi Tezleri İşbirliği Programı”, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu işgücüne ulaşmaları ve öğrencilerin pratik tecrübe kazanması için “Staj ve Kariyer Programı”, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karışıklı veya karşılıksız nitelikte kaynak sağlayacak “Burs Programı” da birlikte işletilecek.

Makine Sanayi Teknoloji Geliştirme Platformu’nun sağladığı olanakları anlatan 1773 İTÜ Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Tunçalp, makine sanayi kuruluşlarına şu çağrıyı yaptı: “Ar-Ge ihtiyaçlarınızı ve fırsatlarınızı birlikte belirleyelim, sorunlarınızı teşhis ederek çözüme kavuşturalım. İstihdam ve staj ihtiyaçlarınız için İTÜ’nün yüksek nitelikli insan kaynağına ulaşın. Dünya rekabetinde hep birlikte öne geçelim.”

Programa ilişkin daha detaylı bilginin önümüzdeki günlerde MAKFED (https://www.makfed.org/), MAİB (https://www.makinebirlik.com/) ve 1773 İTÜ Teknopark (https://1773ituteknopark.com/) web sitelerinden duyurulacağı belirtildi.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ