05 May 2023

İTÜ ile Kömürden Temiz Enerji Üretimi

İTÜ, klasik madencilikle çıkarılamayan ülke genelindeki 20 milyar ton kömürü “yeraltında” yakarak temiz enerji kaynakları olan doğalgaz ve hidrojene dönüştürecek.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi
İstanbul Teknik Üniversitesi 250. yılında ilklere imza atmaya ve ülkemize birçok alanda katkı sağlamaya devam ediyor. İTÜ’lü akademisyenler, “Trakya Havzası kömürlerinin yeraltı gazlaştırma potansiyelinin araştırılması, tek boyutlu gazlaştırma deneyleri ile sentez gaz kompozisyonunun belirlenmesi” isimli proje sayesinde, ülke genelinde kullanılamayan 20 milyar ton kömür rezervini kullanılabilir hale getirecek.

İTÜ’lü akademisyenlerinin ortak çalışması

Proje kapsamında yeraltında yakılan kömür, temiz enerji kaynakları olan doğalgaz ve hidrojene dönüştürülecek. Projenin yürütücüsü olan İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Abdullah Fişne ile İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Murat Çınar, kömürü oksijenle reaksiyona sokarak kısmi olarak yanmasını gerçekleştirerek “sentez gazı” olarak bilinen gazları ortaya çıkaracaklar. Ortaya çıkan gazlar, elektrik üretimi için veya farklı kimyasalların sentezlenmesi için de kullanılabilecek. 

Türkiye ekonomisine büyük katkı 

Proje sayesinde Türkiye’deki yaklaşık 20 milyar tonluk linyit kömürü rezervinden yılda ortalama 80-100 milyon ton üretim yapılabilecek. Kalorifik değeri düşük olan linyitin yeraltındayken gazlaştırılması ile katma değeri daha yüksek gazlar elde edilebilecek.

Akademisyenlerimiz aynı zamanda çalışmalarıyla, Türkiye’nin en büyük kapasiteli ilk yerli yeşil hidrojen tesisi olan HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi Projesi’ne katkı sağlamayı da hedefliyorlar.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ