07 Eki 2022

Doktora Öğrencilerimize Tez Ödülleri

İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencimiz Kübra Duran ve Telekomünikasyon Mühendisliği bölümü doktora öğrencimiz Kürşat Tekbıyık, IEEE Communications Society Türkiye şubesinin düzenlediği yüksek lisans tez yarışmasında birincilik ödüllerini kazandılar.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), bilimsel araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası alanlarda adından söz ettirdiği gibi öğrencilerinin bilimsel araştırma faaliyetleriyle de anılmaya devam ediyor. IEEE Communications Society Türkiye şubesinin düzenlediği ComSoc yüksek lisans tez yarışmasında İTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümü doktora öğrencimiz Kübra Duran, Prof. Dr. Berk Canberk danışmanlığında tamamladığı “A Cognitive Lifecycle Methodology for IP Address Management In Next Generation Core Networks” başlıklı yüksek lisans teziyle teorik alanda birincilik ödülüne layık görülürken; Telekomünikasyon Mühendisliği bölümü doktora öğrencimiz Kürşat Tekbıyık, Prof. Dr. Güneş Karabulut Kurt danışmanlığında tamamladığı “Modelling and Characterization of a Propagation Channel for Terahertz Wireless Communications” başlıklı yüksek lisans teziyle uygulama alanında birincilik ödülüne layık bulundu.

Teorik alanda birincilik

Kübra Duran’ın tez içeriğinde, yeni nesil omurga ağlarda telekom operatörlerinin karşılaşacağı olası IP adres yönetimi problemlerine teorik bir çözüm yaklaşımı olarak, bilişsel bir IP yaşam döngüsü yönetimi öneriliyor. Tezde önerilen algoritma ile, internet servis sağlayıcılarının operasyonel ve bakım maliyetleri düşürülürken zamandan da tasarruf etme olanağı sağlanabiliyor. Bu sayede, dijitalleşmenin gitgide hız kazanacağı önümüzdeki yıllarda, internet hizmetinin beklenen kapasiteye fazla maliyet artışı olmadan sağlanmasına doğrudan etki edebiliyor.

Literatüre Scopus Q1 ve Q2 seviyesinde iki adet dergi makalesi ve bir adet uluslararası konferans bildirisinin kazandırıldığı bu çalışma, İTÜ Araştırmacı Yetiştirme Programı kapsamında desteklenerek üniversite-sanayi işbirliğini kuvvetlendiriyor. Ayrıca tez konusu kapsamında olan ağ keşif bileşeni ile ilgili geliştirilen proje TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmeye hak kazandı. Kübra Duran bu projede “Proje Fikir Sahibi” ödülüne değer bulundu.

Doktora öğrencimiz Duran, İTÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle kadın araştırmacılara verilen Google DeepMind bursunu alırken, aynı zamanda YÖK 100/2000 bursunu da almaya hak kazandı. Halen Prof. Dr. Berk Canberk yürütücülüğünde İTÜ-BCRG (Broadband Communications and Network Automation Research Group) araştırma laboratuvarında yeni nesil haberleşme alanında araştırmalarına devam eden doktora öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Uygulama alanında birincilik

Uygulama alanında birincilik ödülünü kazanan doktora öğrencimiz Kürşat Tekbıyık’ın tez içeriğinde, yüksek hızlı ve genişbant haberleşme amaçlı Terahertz dalgalarının kullanılmasına yönelik ölçüm tabanlı kanal modelleri öneriliyor. Önerilen kanal modelleri, Terahertz haberleşme sistemlerinin tasarlanmasına ve performans ölçümlerinin yapılmasına olanak sağlıyor. Ayrıca tezin bir çıktısı olarak Terahertz dalgalarının dikey heterojen ağlarda kullanımına yönelik çalışmalara da yer veriliyor.

Literatüre Scopus Q1 ve Q2 seviyesinde üç adet dergi makalesi ve bir adet uluslararası konferans bildirisinin kazandırıldığı bu çalışma ayrıca bir kitap bölümü olarak da yayımlandı.

Özel Başarı Ödülleri

ComSoc Türkiye yüksek lisans tez yarışması özel başarı ödülüne layık bulunanlar arasında ise öğrencilerimizden Merve Turhan ve Talip Tolga Sarı vardı.

"Gelecek nesil telsiz haberleşme sistemleri için derin öğrenme yardımıyla data tespiti" adlı tezi özel başarı ödülüne layık bulunan Turhan, tezi hakkında şu bilgileri verdi: "Fiziksel katman alıcı tasarımları üzerine çalışıldı. ortogonal ve non-orthogonal dalga formları, indis modülasyonu ve uzaysal çoğullama  ele alındı. Gelecek nesil fiziksel katman gerekliliklerini karşılamak amacıyla, derin öğrenme yardımıyla alıcı tasarımları önerildi."

"Tasarsız Hava Ağları için Veri Bağlantı Katmanı Protokolü Tasarımı" adlı tezi özel başarı ödülüne layık bulunan Sarı, tezi hakkında şu bilgileri verdi: "İnsansız hava araçlarından (İHA) oluşan tasarsız kablosuz ağlar için var olan IEEE 802.11 Wi-Fi altyapısına ek zincir RTS/CTS kontrol paketleri ekleyerek bu ağların hem performansını hem de güvenirliliğini arttırıyor. Ayrıca var olan ağ kaynakların adil kullanımı için 5 GHz ISM bandında yapılacak kanal atamaları için yeni bir sistem öneriliyor."

Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ