02 Haz 2022

İTÜ’lü Bilim İnsanlarından 3 Önemli Buluş

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerimiz ve araştırmacılarımızdan 3 önemli buluş.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Bir Ar-Ge üniversitesi olarak büyük başarılara imza atan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademisyenleri farklı alanlarda yaptıkları üç farklı projenin patentini aldılar. İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerimizin patentini aldıkları üç önemli buluş şöyle sıralandı.

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve araştırmacılarımızdan Prof. Dr. Hakan Ali Çırpan, Doç. Dr. Ertuğrul Başar ve Ersin Öztürk’ün buluşçuları arasında yer aldığı “Çok-Girişli Çok-Çıkışlı Esnek İndis Modülasyonlu Genelleştirilmiş Frekans Bölmeli Çoğullama Sistemi” başlıklı buluş, Amerika Tescil Belgesi aldı.

İTÜ Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve araştırmacılarımızdan Doç. Dr. Volkan Sezer, Arş. Gör. İbrahim Cem Balcı, Evren Kenanoğlu ve Sina Birecik’in buluşçuları arasında yer aldığı “İki Eksenli Portatif Çizim Kiti” başlıklı buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından İncelemeli Patent Belgesi aldı.

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve araştırmacılarımızdan Prof. Dr. Hayrettin Güçlü İnsel, Prof. Dr. Emine Çokgör, Doç. Dr. Didem Okutman Taş ve Giyasettin Güneş’in buluşçuları arasında yer aldığı “Biyofilm Nitrifikasyon-Kontak Denitrifikasyon Sistem ve Yöntemi” başlıklı buluş ise İncelemeli Patent Belgesi ve Rusya Tescili aldı.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ