29 Nis 2022

Sürdürülebilir Bir Dünya İçin İTÜ

22 Nisan Dünya Günü’nde İTÜ’de düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Dünya” etkinliği kapsamında “sürdürülebilirlik” konusu çeşitli açılardan ele alındı. Farkındalığı arttırmak amacıyla yapılan biyoçeşitlilik turu ve atık toplama faaliyeti katılımcıların ilgisiyle karşılandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürdürülebilirlik Ofisi’nin 22 Nisan Dünya Günü kapsamında düzenlediği “Sürdürülebilir Bir Dünya” etkinliği İTÜ İnşaat Fakültesi Konferans Salonu’nda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Sürdürülebilirliği, “Gelecek nesillerin hayatını idame ettirmesi ve gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlayacak şekilde bugünkü ihtiyaçların karşılanabilmesi” olarak tarif eden Satoğlu, hem ekonomik hem de sosyal ve çevresel boyutların aynı anda göz önünde bulundurulmasının elzem hale geldiğini ifade etti.

Prof. Dr. Satoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dünyaya yol gösterdiğini, yeni kurulan İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nin temel hedefinin de sürdürülebilirliğe dair çalışmaları İTÜ’nün tüm birimlerinde yaygınlaştırmak olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nin, İklim Eylem Planı'nın hazırlanması gibi önemli çalışmalara imza attığını ifade etti. Bunun yanı sıra, İTÜ’de sürdürülebilirlik yüksek lisans ve doktora programlarının açılma hazırlıklarının tamamlandığı müjdesini veren Satoğlu, herkesin Dünya Günü’nü kutlayarak sözlerini sonlandırdı.

Dijital temizlik de sürdürülebilirliğe dahil

Doç. Dr. Börte Köse Mutlu’nun İTÜ Sürdürülebilirlik Ofisi’nin çalışmalarını anlattığı sunumunun ardından, İTÜ Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Kulübü adına konuşan Abdülkadir Sarıoğlu, dijital kirlilik ve temizlik üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Çevrimiçi ortamda yapılan işlemlerin sebep olduğu karbon salınımına dair istatistikler paylaşan Sarıoğlu, dijital temizliğin de sürdürülebilirliğe büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.

Peyzaj Mimarlığı Kulübü adına sunum yapan Sude Özdemir, peyzaj mimarlığının sürdürülebilirliğe katkısını ele aldı. Peyzaj mimarlarının görevinin; su, toprak ve havayı korumak ve çevreyi iyileştirmek olduğunu ifade eden Özdemir, “İklim krizi tek merkezli çözülebilecek bir sorun değildir; küresel düzeyde yeşil denge sağlanmalı, karbon ayak izi azaltılmalı” diyerek sunumunu tamamladı.

Fitness Kulübü adına yaptığı sunumda BM Kalkınma Amaçları’nın her birinde sporun çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Kürşat Güner, 17 amaç arasında yer alan cinsiyet eşitliğinin sporda karşılık bulduğunu, spordaki eşitliğin herkesi kapsadığını aktardı. 17 amaç arasında yer alan “amaçlar için ortaklıklar” olgusunun da spora içkin bir kavram olduğunu sözlerine ekleyen Güner, sunumunu tamamlarken İTÜ’nün spora ve sporcuya verdiği destek için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Öğrenci kulüplerinin sunumları sonrasında kürsüye davet edilen görsel sanatçı Deniz Sağdıç, yaptığı konuşmasında “sürdürülebilir sanat” kavramını ele aldı. Atık olarak sınıflandırdığımız birçok şeyin aslında hammadde olduğunu, hiçbir şeyin biz vazgeçmedikten sonra atık olamayacağını ifade eden Sağdıç, sunumunun devamında tekstil atığını nasıl hammadde olarak kullanarak sanatsal ürünler ortaya koyduğunu anlattı.

Yaşanan her gün “Dünya Günü” olsun

“Sürdürülebilir Bir Dünya” etkinliği kapsamında kapanış sunumunu yapan Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Osman Arıkan, “Dünya sürdürülebilir mi?” sorusuyla başladığı sunumunda, “iklim eylemi başarısızlığı”nın en önemli küresel risk olarak görüldüğünü ifade ederken; iklim değişikliği, açlık sorunu, su krizi, biyoçeşitlilik kaybı, plastik atığı krizi pencerelerinden dünyanın sürdürülebilirliğini irdeledi.

Sunumunun devamında, “Bu problemleri kim çözecek?” sorusunu da yönelten Arıkan, çevreyi, ekonomi ve toplumdan bağımsız düşünmemek gerektiğini; Paris İklim Anlaşması’nın, AB Yeşil Mutabakatı’nın bunun birer örnekleri olduğunu; üstelik ülkemizin de Türkiye İklim Değişikliği Stratejisi, Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı, Türkiye’nin İklim Değişikliği’ne Uyum Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı gibi birçok belgeyle sürdürülebilirliğe katkı sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

İTÜ’nün aldığı Sıfır Atık Belgesi’ni ve UI GreenMetrics sıralamasında beş yıl boyunca üst üste aldığımız Türkiye birinciliğini hatırlatan Prof. Dr. Arıkan, THE’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sıralaması’nda da her yıl birçok başlıkta üst sıralara doğru hızla tırmandığımızı sözlerine ekledi. “Problemleri öncelikle çözecek olan bizleriz. ‘Bu benim çöpüm değil’ yaklaşımından uzaklaşıp ‘benim dünyam' yaklaşımına geçiş yapmak ve birey olarak sürdürülebilirliğe dair çaba sarf etmemiz gerekiyor” diyen Prof. Dr. Arıkan, sunumunun sonunda “Her günü Dünya Günü yapalım” önerisinde bulundu.

Gölet çevresinde biyoçeşitlilik turu

Etkinliğin ikinci kısmında, katılımcılarla birlikte Ayazağa Yerleşkesi’nde bulunan Gölet çevresinde biyoçeşitlilik gözlemi ve atık toplama faaliyeti gerçekleştirildi. Prof. Dr. Osman Arıkan ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah Çoraman’ın rehberlik ettiği etkinlikte; Gölet çevresinde yaşayan çit kuşu, sutavuğu, gri balıkçıl gibi kuşların yaşantısı gözlemlendi ve katırtırnağı, mavi acı bakla, sütleğen, anemon gibi bitkiler incelendi.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ