23 Mar 2022

Kadın Girişimciliğini Geliştirmeyi Amaçlayan AB Projesi

İTÜ GİNOVA’nın dahil olduğu kadın girişimciliğini geliştirmeye yönelik AB projesinin bölgesel raporları yayımlandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İTÜ GİNOVA’nın ortakları arasında yer aldığı WeRIn – Woman Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystems projesi kapsamında, proje ortağı üniversiteler tarafından bölgesel raporlar tamamlandı.

Koordinatörlüğünü Almanya Münster Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin yürüttüğü WeRIn – Woman Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystems Projesi’nde, girişimcilik ekosistemindeki kadın mezunların oranını yükseltmek ve Avrupa genelinde bölgesel ekosistemlere daha fazla dahil olmalarını sağlamak amacıyla eğitimlerde ve destek programlarında kapsayıcılığın artırılması hedefleniyor.

Girişimcilik destek programlarının kapsayıcılığına ilişkin mevcut durumun ortaya konduğu raporlar, Türkiye, Almanya, Hırvatistan, Hollanda ve İrlanda için hazırlandı. Türkiye raporu, Prof. Dr. Şebnem Burnaz, Dr. Zeynep Erden Bayazıt ve Beril Gül tarafından düzenlendi.

Türkiye raporunda diğer ülkelere göre genç bir ekosistem olan girişimcilikte yapısal verimsizliklerden kaynaklanan zorlukların yanında finansman sorunu ve yatırıma erişim çoğunlukla vurgulanan problemler olarak göze çarptı. Kadınlarla gerçekleştirilen saha çalışmalarında toplumsal cinsiyetçi yaklaşımın sorun olarak açık şekilde öne sürülmediği, ancak ekosistemde girişimcilere yönelik güçlü klişeler olduğu gözlemlendi. Özellikle bir girişimcide olması gereken özelliklerle eşleştirilen cesaret, kararlılık, risk alma, dayanıklılık gibi literatürde erkeğe atfedilen karakter özelliklerinin yaygın olarak vurgulandığı görüldü. Ayrıca, özellikle erkek baskın endüstrilerde çalışan kadın girişimcilerin teknik bilgilerini kanıtlamada; kadınların baskın olarak yer aldığı endüstrilerde çalışan kadınlara göre daha fazla zorlukla karşılaştığı belirlenen raporda bu durum kadınları yetkinliklerini kanıtlamak için eğitim altyapılarını ya da piyasa bilgilerini kullanmaya ve bu yolla sektörde tutunmaya yönlendirmekte. Kadın girişimciler için ekosistemde güçlü teknoparkların, kuluçka merkezlerinin ve teknoloji alanında kamu destek ve hibe programlarının varlığı büyük bir itici güç olarak gözlemlendi.

 

WeRIn – Woman Entrepreneurs in Regional Inclusive Ecosystems Projesi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ