16 Şub 2022

İTÜ’den 4 Proje Daha Destek Almaya Hak Kazandı

2021 yılı ikinci döneminde, bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılmasına imkân sağlanan “TÜBİTAK – 1001 Geliştirilebilir Projelerinin Bilimsel Değerlendirme” sonuçları açıklandı. Buna göre, “TÜBİTAK ARDEB 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 4 proje daha destek almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2021 yılı 2. dönem değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

2021 yılı 2. döneminde “1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında sunulan ve bir sonraki dönemi beklemeden tekrar başvuru yapılmasına imkân sağlanan 189 proje  bilimsel değerlendirmeye alınmıştı ve yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen 96 projeden dördü İTÜ’lü akademisyenlerin hazırlayıp sunduğu projeler oldu.

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, mali ilkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen İTÜ öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:

 

Proje Yürütücüsü Fakülte BölümAraştırma GrubuProje No Proje Adı
Prof. Dr. Gültekin Topuz  Avrasya Yer Bilimleri EnstitüsüKatı Yer BilimleriMAG 122R002

 

Bolu Masifi ve Karadere Metamorfitleri'nin Evrimi: İstanbul Zonu’nun En Eski Geçmişinin Aydınlatılması

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Emin Paşaoğlu
İnşaat Çevre Mühendisliği ÇAYDAG 122Y013

 

Gübre Tahrikli İleri Osmoz Sayesinde Fonksiyonlandırılmış Hidrojellerin Ekolojik ve Akıllı Tarımda Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Doç. Dr.
Veysel Şadan Özgür Kırca
İnşaat İnşaat Mühendisliği MAG 122M024

 

Kararlı ve Kararsız Sınır Tabakalarında Laminar Akımdan Türbülanslı Akıma Geçişin Nitel ve Nicel Olarak İncelenmesi

Prof. Dr.
Zehra Bayır
Fen-EdebiyatKimya Mühendisliği KBAG122Z036

 

İndirgenmiş Grafen Oksit/Metalli Ftalosiyanin Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması ve Süperkapasitör Uygulamaları


Öğretim üyelerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler için tıklayınız.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ