11 Eyl 2021

İTÜ Yurtlarının Asıl Sahibi İTÜ Öğrencileridir

İTÜ Yurtlarının Asıl Sahibi İTÜ Öğrencileridir

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Yeni akademik yılın başlayacağı yoğun bir dönemde, okulumuza yeni başlayacak öğrencilerimizin bölümleri belli olmuş, mevcut öğrencilerimiz üç dönemlik zorunlu bir ayrılığın ardından yeniden kampüslerine ve yurtlarına dönmenin heyecanı ve telaşı içindedirler. Böylesine yoğun bir dönem içine girmişken, İTÜ olarak öğrencilerimizin yurt ihtiyaçlarını süratli bir şekilde çözmek en öncelikli görevlerimizdendir.

Bazı öğrenci yurtlarımızın işletilmesinden belli bir süredir sorumlu olan İTÜ Geliştirme Vakfı'nın iştirak şirketi olan Arı Kültürel A.Ş.’ye sözleşme sürelerinin dolduğuna dair önceden bildirimler yapılmıştır. Ayrıca 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurumlarıyla ilişkilerini düzenleyen yasanın 2. maddesine göre, vakıf ve dernekler ile bunların iştiraklerinin kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyette bulanamayacaklarına emredici yasa hükmüne göre kamu binalarının hukuki çerçevede İTÜ’ye teslimi istenmiştir. Ancak tüm hukuki ihtarlara rağmen yurtların işletilmesinden sorumlu olan Arı Kültürel A.Ş., İTÜ Rektörlüğü'ne bir geri dönüşte bulunmadığı gibi, İTÜ geleneğine hiç yakışmayan bir biçimde kasıtlı yalan haber yapma/yaptırma çabası içine girmiştir.

Maksatlı yapılan yalan haberlerin aksine, mevcut yasal düzenlemeler ile birlikte kira süresi ve sözleşmesi dolmasına rağmen Arı Kültürel A.Ş., İTÜ yurtlarını işgal etme yoluna gitmiştir. İTÜ, yalnızca İTÜ'lülerindir. Tüm hukuki uyarılara rağmen, çeşitli hileli yollara başvurarak işgale devam eden Arı Kültürel A.Ş., bugün itibarıyla ilgili yurttan hukuka uygun olarak tahliye edilmiştir. Karalama amacı taşıyanlar, kamuoyunu yanıltmak niyetiyle yalan haber üretenler ve isnatsız beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılacaktır.

İTÜ yurtları yalnızca İTÜ'lü öğrencilerindir. İTÜ yurtları, hiçbir vakfa ve öğrenciler üzerinden kâr amacı taşıyan hiçbir şirkete peşkeş çekilemez. Dolayısıyla, İTÜ yurtları hiçbir vakıf veya kuruma bağlı değildir. Boşaltılan yurt tıpkı diğer yurtlarımız gibi bugünden itibaren üniversitemizin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işletilecek ve öğrencilerimizin en verimli şekilde yararlanabileceği bir düzeye getirilecektir. İTÜ olarak amacımız, öğrencilerimize en uygun ve en kaliteli hizmeti sunmaktır. Bunun aksine beyanlar konuyu saptırmanın da ötesinde çıkar sağlama amacı taşımaktadır.

İTÜ kampüslerinde tek söz sahibi İTÜ Ailesi’dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İTÜ Rektörlüğü

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ