27 Ağu 2021

Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyu duyurusuna erişim için tıklayınız.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Üniversitemizde çalışanların üyesi olduğu TEZ-KOOP-İŞ Sendikası ile MİKSEN İşveren Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir süredir devam etmektedir. Bu görüşmeler sürecinde; işçi sendikası teklifleri büyük oranda karşılanmıştır. Özellikle ücretler ve sosyal haklar konusunda bir mutabakata yaklaşılmış; işçilere yapılan zam oranının kamu çerçeve protokolü ile belirlenen ücretlerden fazla olmasına gayret edilmiş, dolayısıyla çalışanların ekonomik anlamda mağduriyet yaşamamasına özen gösterilmiştir. Çalışanların haklarını alabilmeleri adına kendi öz gelirlerinden elde ettiği kaynaklarını zorlayarak ücretlerde ve sosyal haklarda piyasa şartlarının ve kamu çerçeve protokolünün üzerinde bir iyileştirme, Üniversitemiz tarafından teklif edilmiştir.

Ücretler ve sosyal haklardaki iyileştirmelere rağmen, çalışma düzenine ait konularda maalesef istenen uzlaşma sağlanamamıştır. İşçi sendikasının talepleri, işverenin sevk ve idaresini zorlaştırıcı hükümler içermektedir. Üniversitemizin mutabakat sağlamak yönündeki tüm girişimlerine rağmen maalesef uzlaşmaz bir tutumla karşılaşılmıştır.

27.08.2021 tarihinde kamu hizmeti alanında, gerekli resmi izinler alınmadan gerçekleştirilen eylemlerle işçilerimiz, üniversite çalışanlarımız ve özellikle öğrencilerimiz, TEZ-KOOP-İŞ Sendikası tarafından yanlış bilgilendirilmiştir.

Toplu iş görüşmelerinde, müzakerelerin ilk gününden beri Üniversitemiz ve çalışanlarının mevzuat ve toplu iş sözleşmesinden doğan hak ve menfaatlerini korumayı, işyerlerindeki iş ve çalışma şartlarını, verimliliği arttıracak, ücret adaletini sağlayacak şekilde düzenlemeyi, çalışma barışını oluşturmayı ve devamını temin etmeyi amaç edindiğimizi belirtmek isteriz.

İşçi ve işveren sendikaları arasındaki toplu iş görüşmelerinin iyi niyet çerçevesinde devam ettirilmesini arzu etmekteyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İTÜ Genel Sekreterlik

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ