19 Ağu 2021

Üniversitemizin Müsilajla İlgili 4 Projesine TÜBİTAK’tan Destek

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından TÜBİTAK 1001 – “Müsilaj Araştırmaları Çağrısı” kapsamında sunulan projelerin bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri tarafından hazırlanan 4 farklı proje, yapılan bilimsel değerlendirme sonucu destek almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

“1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Müsilaj Araştırmaları Özel Çağrısı” kapsamında sunulan 157 proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alınmıştı ve yapılan değerlendirme sonucunda 37 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Onaylanan 37 projeden dördü İTÜ’lü akademisyenlerin hazırlayıp sunduğu projeler oldu.

Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemek amacını taşıyan 1001 ARDEB destekleme programında bilimsel değerlendirme sonucu İTÜ’nün şu projeleri desteklemeye değer görüldü:

Denizcilik Fakültesi öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Yasin Arslanoğlu tarafından yürütülecek “Müsilajın Gemi Makine Sistemleri Üzerindeki Sosyoekonomik Etkileri ve Risk Analizi Değerlendirmesi” başlıklı proje, İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu tarafından yürütülecek “Bilgi Teknolojileri Kullanarak Marmara Denizi’ne Özgü Kirlilik Takip Sisteminin Altyapısının Oluşturulması” başlıklı proje, İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin tarafından yürütülecek “Müsilajla Mücadelede Az Yer Kaplayan Yenilikçi Arıtma Teknolojilerinin Uygulanması ve Su Geri Kazanımı” başlıklı proje ve İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Türker Türken tarafından yürütülecek “Atıksularda Kirlilik Yükü Azaltımı İçin Yenilikçi Hibrit Membran Biyoreaktör (If-Mbr) Arıtma Teknolojisinin Araştırılması” başlıklı proje TÜBİTAK ARDEP 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ndan yararlanacak.

Desteklenmesine Karar Verilen Projeler için tıklayınız.

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç bir hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr  adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosu’nu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekiyor.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ