09 Ağu 2021

Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu

İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023 yılında gireceği 250. yaşını birçok etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. 250. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında “Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu” düzenlenecek. 19-21 Mayıs 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan sempozyumda mühendislik ve mimarlık eğitiminin tarihsel süreci konusunda uzman davetli konuşmacılar yer alacak.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İTÜ Rektörlüğü bünyesinde düzenlenecek sempozyum; mühendislik ve mimarlığın Türkiye’deki 250 yıllık geçmişini ortaya koymayı, belgelemeyi ve topluma aktarmayı amaçlıyor. Türkiye mühendisliğine ve mimarlığına kapsamlı bir tarihsel bakış açısıyla yaklaşmanın hedeflendiği sempozyuma 31 Aralık 2021 tarihine kadar araştırmacıların bildirilerini sunması gerekiyor.

Türkiye’de 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun ile başlayan mühendislik eğitimi, dünyanın en köklü ekollerinden birini de temsil ediyor. 250 yıla yaklaşan güçlü geleneğiyle İTÜ, “Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu” ile birlikte mühendislik ve mimarlık geleneğimizin daha iyi alımlanmasını amaçlarken, aynı zamanda küresel ölçekteki başarısı, etkisi ve katkılarına da vurgu yapacak.

Türkiye’nin, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e dek geniş bir mühendislik ve mimarlık panoramasını çıkarmak için hem konu başlıkları ile hem de farklı alanlara teması ile kapsamlı bir hat çizen sempozyumda; mühendislik ve mimarlığın tarihsel gelişiminden etiğine, eğitiminden topluma katkılarına, Türkiye ve dünyadaki önemli projelerden mühendislik-mimarlık araç ve gereçlerine kadar birçok konu başlığı yer alacak. Alanında uzman davetli konuşmacıların katılacağı panellerde, mühendislik ve mimarlığın gelişimi, insanlığa katkıları ve yaşama nasıl yön verdiğine ilişkin en güncel bilgiler verilecek.

19-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında, İTÜ yerleşkelerinde yüz yüze gerçekleştirilmesi planlanan sempozyuma gönderilecek bildirilerin özgün çalışma olması öncelikli koşular arasında. Başvuru için son tarih 31 Aralık 2021 günü olacak. Bildiriler en az iki hakem tarafından değerlendirilecek. Ayrıca, bildiriler ve sunumların sempozyumun yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekiyor. Sempozyum bildirilerinin süresi 20 dakika ile sınırlandırılırken dili de Türkçe ve İngilizce olacak.

 

Sempozyum Konuları:

- Mühendislik ve mimarlığın tarihi ve gelişimi

- Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türkiye’de mühendislik mimarlık

- Dünyada mühendislik ve mimarlık

- Mühendislik ve mimarlık eğitimi

- Türkiye’deki önemli mimarlık ve mühendislik projeleri

- Dünyada önemli mimarlık ve mühendislik projeleri

- Mühendis ve mimarların topluma katkıları

- Meslekler arası etkileşim

- Eski ve yeni dönemde mühendislik-mimarlık araç ve gereçleri

- Geçmişten günümüze mühendislik ve mimarlık algısı

- Mühendis ve mimarların sorunları ve sorumlulukları

- Mühendislik ve mimarlık etiği

 

Detaylı bilgi için: www.250yil.itu.edu.tr 

E-posta: 250yilsempozyum@itu.edu.tr

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ