14 Tem 2021

ARDEB – 1001 “Deprem Araştırmaları” Çağrısına Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

TUBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında değerlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 7 proje destek almaya hak kazandı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’nın (ARDEB) “Deprem Araştırmaları Çağrısı” kapsamında önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı ve kamuoyuna duyuruldu.

TÜBİTAK tarafından “Deprem Araştırmaları Özel Çağrısı” kapsamında sunulan 281 proje önerisinden 240’ı bilimsel değerlendirmeye alındı ve yapılan inceleme sonucunda 47 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Program kapsamında İTÜ öğretim üyeleri tarafından yürütülen 7 proje destek almaya hak kazandı.

127 farklı üniversitede görev yapan 402 panelist, 129 gözlemci panelistin katıldığı proje değerlendirme panellerinde İTÜ’lü öğretim üyelerimizin yürütücülüğünü üstlendiği ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülen projeler şöyle sıralandı:

 

Proje YürütücüsüFakülteBölümAraştırma GrubuProje NoProje Adı
Prof. Dr. Alper İLKİİnşaat

İnşaat

Mühendisliği

MAG121M780Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Yeni Bir Performans Hedefi: “Onarılabilir Hasar” ve Yönetmeliklere Uygun İnşa Edilmiş Yapılar için Yenilikçi Onarım Yöntemleri

Prof. Dr. Burak

Berk ÜSTÜNDAĞ

Bilgisayar ve

Bilişim

Bilgisayar

Mühendisliği

EEEAG121E288Yersel Gerilme-Şekildeğiştirme Ölçümleri ve Derin Öğrenmeye Dayalı Veri Füzyonu ile Sismik Risk İzleme Yöntemi Geliştirilmesi

Prof. Dr. Cenap

Şahabbettin ÖZBEN

Fen-Edebiyat

Fizik

Mühendisliği

MFAG121F215Radon Konsantrasyonun Marmara Bölgesi’ndeki Fay Zonlarında IOT Donanımlı Yerli Radon Detektörleri ile İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Depremlerin Önceden Tahmininde Kullanılabilirliğinin Güncel Yöntemlerle Araştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Esra

Ece BAYAT

İnşaat

İnşaat

Mühendisliği

MAG121M757Sıvılaşma Potansiyeli Bulunan Zeminlerde Yapı Tasarım Kriterlerinin Temel Tipinin Etkisini ve Yapı-Zemin Etkileşimini Dikkate Alarak Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi

Gülsen UÇARKUŞ

Maden

Jeoloji

Mühendisliği

ÇAYDAG121Y287Gölbaşı Havzası Göllerinde Depremle Tetiklenen Sualtı Çökellerinin Tayini ile Doğu Anadolu Fay Zonu, Pazarcık Fay Segmentinin Deprem Aktivitesinin Çoklu Parametre Yöntemlerle Belirlenmesi

Doç. Dr. Mehmet

Barış Can ÜLKER

Deprem

Mühendisliği

ve Afet Yönetim

Enstitüsü

Deprem

Mühendisliği

MAG121M736Sıvılaşabilen Zeminlerin Deprem Etkisi Altında Dinamik Davranışlarını Modelleyen Yeni Nesil Akıllı Bir Bünye Modeli Geliştirilmesi

Doç. Dr. Ufuk

YAZGAN

Deprem

Mühendisliği

ve Afet Yönetim

Enstitüsü

Deprem

Mühendisliği

MAG121M706Bina Stoklarının Risk Yönetiminde Deprem ve İklimsel Etkileri Kapsayan Uydu ve Yerleşik Sensör Verilerinden Faydalanan Bütüncül Bir Yaklaşım

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ