26 Nis 2021

EELISA, Avrupa Eğitim ve Araştırma Alanına Yönelik Vizyonunu Açıkladı

Avrupa’nın önde gelen dokuz üniversitesinin oluşturduğu, İTÜ’nün paydaşları arasında yer aldığı “Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (EELISA) teknik mükemmeliyet ile toplumsal etkiyi birleştiren Avrupa eğitim ve araştırma alanına yönelik vizyonunu ve taahhütlerini açıkladı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Ortakları arasında üniversitemizin de yer aldığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (The European Engineering Learning Innovation and Science Alliance), –Avrupa’nın öncü kadın mühendislerinden en uluslararası olanı– Elisa Zamfirescu’dan esinlenen kısa adıyla EELISA, teknik yetkinlik ile toplumsal etkiyi birleştiren bir Avrupa mühendisi ve mimarı modelini teşvik etmek amacıyla toplam 180.000 öğrenci, 16.000 akademisyen ve araştırmacı ile 11.000 çalışanı bulunan yedi ülkeden dokuz üniversiteyi bir araya getiriyor.

EELISA Avrupa Komisyonu tarafından işbirliği ve sürdürülebilirliğe dayanan bir Avrupa’nın temelini oluşturma misyonuyla Avrupa Yüksek Öğrenim Alanındaki tüm kurumların yalnızca yüzde 3’ünü kapsayan bir amiral gemisi fonlama ve tanıma programı olan öncü Avrupa Üniversiteleri ağının bir parçası olmak üzere seçildi. Bu uluslar ötesi üniversite birliklerinin her biri gerekli değişiklikleri kendi kurumlarında beş yıl içinde gerçekleştirmek için iddialı ama uygulanabilir birer plan tanımladı.

Bilgi ile adanmışlığı birleştiren EELISA toplumlarının karşılaştığı sorunları belirleme ve çözme konusunda üniversitelerin artan rolünü teşvik etmeye çalışmaktadır. Dokuz yükseköğrenim kurumumuz öğrencilerin, öğretim üyelerinin, araştırmacıların ve diğer personelin gerçek dünya projelerinde yer aldığı çok çeşitli girişimler aracılığıyla geleneksel kamu hizmeti geleneğini yenilemeye kararlıdır. EELISA kapsayıcı bir öğrenci topluluğunun yalnızca geleceğin yetkin profesyonelleri olarak eğitilmekle kalmayıp uygun dış paydaşlarla birlikte yapacakları çalışmalar süresince toplum üzerinde yararlı bir etkiye sahip olmaları gerektiği inancına dayanarak yenilikçiliğe yönelik bu alanları genişletip birleştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversite (lisans ya da yüksek lisans) derecelerinin bilgi ve yetenek edinimini tanıması gibi, öğrencilerin adanmışlığı ve toplum üzerindeki etkisi de EELISA üniversitelerindeki tüm öğrencilerin kazanacağı birer Güven Belgesi ile ölçülecektir. Bu Güven Belgeleri onların toplumsal sorunları tespit edip anlama, kilit paydaş birliklerinin kurulmasında etkin bir rol oynayarak sürdürülebilir çözümlere katkıda bulunma ve gerçek bir Avrupa Vatandaşlığı duygusunu inşa etme konularındaki kanıtlanmış yeteneklerini belgeleyecektir. Bu belgeler EELISA tarafından verilecek, 2030 Gündemi’yle bağlantılı toplumsal etki misyonlarına yönelik olacak ve disiplinlerin sınırlarını aşacaktır.

EELISA’da temsil edilen yedi ülkeden öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel eğitim, araştırma, yenilikçilik ve kamusal tartışmanın bir arada var olup birbiriyle bağlantılı olduğu ve mühendisliğin toplumla bağlantısını güçlendiren EELISA Toplulukları’nda çalışacaktır. Aynı zamanda, yalnızca kaynak sağlamakla kalmayıp her bir topluluğun yöneldiği toplumsal sorunların çözülmesine de tam olarak dahil olacak dış paydaşlarla (idareler, şirketler, sivil toplum...) da işbirliği yapacaklardır. 2025 yılına kadar öğrencilerimizin yüzde 100’ünün EELISA Güven Belgesi için çalışmasını sağlama taahhüdümüzün yalnızca kendi kurumlarımız için değil, aynı zamanda Avrupa için de bir kilometre taşı olacağına ve yüksek öğrenimde teknik mükemmellik ile toplumsal etkiyi birleştiren yeni bir paradigma getireceğine inancımız tam.

EELISA üniversiteleri ayrıca her üniversitenin ulusal mevzuatı tarafından tanınan araçlarını tamamlayacak ortak bir Avrupa onayı olan EELISA Diploma Eki belgesi de verecektir. Bu ek, birliğin diğer kurumlarında hareketliliğin yanı sıra krediyi de belirtecektir.

Teknik eğitim ile toplumsal etkinin tam bütünleşmesi için bir test ortamı yaratma iddiamızın bir teyidi olarak, Birlik çok disiplinli, çeşitlilik içeren, çok dilli ve küresel bir çevrede Avrupa değerlerini güçlendirirken kariyerlerini yürütebilecek ve sürdürülebilir değişimin öncüsü olabilecek yeni nesil Avrupa mühendislerinin habercisi olan EELISA Avrupa dereceleri geliştirecektir.

EELISA Yönetim Kurulu Üyeleri:

Rektör Janos Jozsa, Budapesti Mûszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem (Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi)

Direktör Sophie Mougard, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees

Rektör Joachim Hornegger, Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi (Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg)

Rektör İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi

Direktör Luigi Ambrosio, Scuola Normale Superiore

Rektör Sabina Nuti, Scuola Superiore Sant’Anna

Rektör Guillermo Cisneros Perez, Universidad Politecnica de Madrid (Madrid Teknik Üniversitesi)

Rektör Mihnea Costoiu, Universitatea Politehnica din Bucuresti (Bükreş Politeknik Üniversitesi)

Rektör Alain Fuchs, Üniversite PSL

Dr. Laura Trapiella-Alfonso, öğretim üyesi ve araştırmacı temsilcisi

Francesco Serra, öğrenci temsilcisi

Merve Çalımlı-Akgun, personel temsilcisi

Mr. Damien Owens, ENAEE Başkanı

Dr. Wendy M. Purcell, harici danışman

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ