22 Mar 2021

İTÜ Demiryolu Ulaşımı Emniyeti ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Yönetmeliği 22 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İTÜ Demi̇ryolu Ulaşımı Emni̇yeti̇ ve Güvenli̇ği̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇, demiryolu emniyeti ve güvenliği konusunda projeler geliştirmeyi amaçlıyor.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Demi̇ryolu Ulaşımı Emni̇yeti̇ ve Güvenli̇ği̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇ Yönetmeliği 22 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak kuruldu. Merkez, demiryolu emniyeti ve güvenliği konusunda projeler geliştirmeyi ve demiryolu alanında teknolojik gelişmeleri doğrudan sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

(İTÜ) Demi̇ryolu Ulaşımı Emni̇yeti̇ ve Güvenli̇ği̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇, ülkemizdeki demiryolu işletmeciliğinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için altyapı, üstyapı sinyalizasyon, meteorolojik ve sismik olayların etkisi, demiryolu trafiği, demiryolu sistemi, çevre ve iş güvenliği gibi tüm alanlarda ulusal ve uluslararası olduğu kadar, disiplinlerarası, teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmayı da amaçlıyor. Yapılan bu çalışmaların neticesinde, ülkemizin demiryolu teknolojisini sürekli güncel tutmak ve geliştirmek; dahası, araştırma sonuçlarının karar vericilere ve son kullanıcılara ulaşması için faaliyetlerde bulunmak da planlanmaktadır.

Merkez; demiryolu emniyeti ve güvenliği alanında bilimsel faaliyetleri desteklemek, sunmak ve yayımlamanın yanı sıra, ulusal ve uluslararası platformlarda demiryolu emniyeti ve güvenliğiyle ilgili konularda yer almak, ilgili kuruluşlarla işbirliğini arttırmak veya karar vericilere önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, demiryolu güvenliği ve etkileri konusunda kamu kurumları veya özel sektörden ilgilileri ve öğrencileri eğitmek, farkındalık arttırıcı kurslar, bilimsel toplantılar düzenlemek, toplumu bu konuda bilimsel verilerle aydınlatmak ve bilinçlendirmek de öngörülen çalışmalardan bazıları.

Ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmaları takip etmek ve bunlara dair veri tabanı oluşturmak, veri ve araştırmalarda sürdürülebilirliği sağlamak; ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşların proje, araştırma, planlama, eğitim ve danışmanlık konularında odak ve işbirliği noktası olmak, karar vericilere bilgi desteği vermek, bu sayede Türkiye’nin bu alandaki uygulamalı araştırma potansiyelini arttırmak hedefleniyor.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında TCDD ile imzalanan bir işbirliği protoküyle kuruluşu yönünde ilk adımları da atılmış olan İTÜ Demi̇ryolu Ulaşımı Emni̇yeti̇ ve Güvenli̇ği̇ Uygulama ve Araştırma Merkezi̇’nin Yönetmeliği, 22 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili Resmî Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ