15 Şub 2021

EELISA, Avrupa Üniversitesi Çalışmalarına Başladı

İTÜ’nün de içinde bulunduğu Avrupa’nın önde gelen dokuz üniversitesinin oluşturduğu “Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (EELISA) çalışmalarına başladı.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ kapsamında 15 Kasım 2019’da açtığı “Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices: European Universities” başlıklı ikinci tur çağrısı sonucunda, ilk çağrı ile desteklenen on yedi Avrupa Üniversitesi girişimine ek olarak yirmi dört yeni Avrupa Üniversitesi girişimi daha desteklenmeye değer bulunmuştu (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1264).

 

Ortakları arasında üniversitemizin de yer aldığı “Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance – EELISA), ikinci çağrı sonucunda desteklenmeye değer bulunan Avrupa Üniversitesi girişimlerinden biridir. Yedi ülkeden dokuz üniversitenin bir araya gelerek oluşturduğu EELISA, çalışmalarına 1 Kasım 2020 itibarıyla başladı.

 

Küresel sorunların, Avrupa mühendisliğinden alınacak güçle, akıllı ve sürdürülebilir çözümlere kavuşacağını öngören birlik, üye üniversitelerdeki mühendislik eğitimini yenilikçi öğretim yöntemleriyle dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefe yönelik olarak, üç yıllık proje süresince, “Akıllı, Yeşil ve Dayanıklı Kentler” ile “Sürdürülebilir ve Akıllı Endüstri” olarak belirlenen iki öncü disiplinlerarası alanda ortak lisansüstü programların hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Yine bu programlarda, öğrencilerin üniversite dışı ortakların da katkısıyla belirlenecek gerçek dünya sorunlarına çözüm üretmeye yönelik kapsamlı bir eğitim alması hedeflenmektedir.

 

Odağında, “Avrupa Mühendisi” kavramını hayata geçirecek öğrenciler olan EELISA’nın, üye üniversitelere ve öğrencilerine sunmayı hedeflediği olanaklar şunlardır:

 

-       EELISA Güven Belgesi (EELISA Credentials): Öğrencilerin, mühendis adayı sorumlu bireyler olarak toplumsal sorunlara yönelik tutum ve davranışlarının, diğer öğrenciler ve öğretim üyelerince yürütülecek görüşmelerle değerlendirilmesi sonucunda EELISA Güven Belgesi edinmeleri planlanmıştır.

 

-       EELISA Derecesi (EELISA Degrees): Üye üniversitelerin, Avrupa Mühendislik Eğitimi Denklik Ağı (the European Network for Accreditation of Engineering Education – ENAEE) desteğiyle gerçekleştireceği akademik bütünleşme sonucunda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrencilere EELISA derecesi sunması hedeflenmiştir.

 

-       EELISA Diploma Eki (EELISA Diploma Supplement): Öğrencilerin, kendi üniversitelerinden alacağı derece ve EELISA Güven Belgesi’ne ek olarak, birlik üyesi diğer üniversitelerin yerleşkelerine gerçekleştireceği hareketlilik kapsamında 30 ECTS kredisini tamamlaması durumunda, EELISA Diploma Eki alabilmeleri amaçlanmıştır.

 

-       EELISA Toplulukları (EELISA Communities): Üye üniversitelerin farklı bölüm ve birimlerinden öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel ile dış paydaşların katılımıyla EELISA topluluklarının kurulması hedeflenmektedir. Bu topluluklarda, belirlenen toplumsal bir sorunun ele alınıp çözülmesine yönelik yaklaşımların eğitim, araştırma ve yenilikçilik bileşenlerini içerecek biçimde tartışılacağı çok kültürlü ve disiplinlerarası bir ortam yaratılacaktır. Topluluklar sayesinde öğrencilerin toplumsal duyarlılığı artacak, ilgilendikleri alanda endüstri ya da akademi stajlarına erişimleri sağlanacaktır.

 

Mühendislik eğitimi alanında dünyanın en köklü kurumları arasında yer alan İTÜ, güçlü akademik kadrosuyla ve çalışkan öğrencilerinin etkin katılımı sayesinde, EELISA kapsamında “Avrupa Mühendisi” kavramını ve mühendislik eğitimini yeniden şekillendirecek.

 

EELISA ile ilgili daha fazla bilgiye, birliğin https://eelisa.eu/ sayfasından erişilebilir, birliğin çalışmaları https://twitter.com/eelisa_eu ve https://www.linkedin.com/company/eelisa-european-university/ sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ