31 Ara 2020

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2021 Yılını Üniversitemiz İçin “Hamle Yılı” İlan Etti

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu: “2021 İTÜ için hamle yılı olacak”

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 2021 yılında İTÜ’nün geçmişinden ve birikiminden aldığı deneyimle, güzel işler yapmaya, ülkemizin eğitim kalitesine ve Ar-ge altyapısına değer katmaya devam edeceğini söyledi. İTÜ’nün uluslararasılaşmaya yeni dönemde büyük önem verdiğini ve bu bağlamda kurumsallaşmaya gidilerek yeni birimler oluşturulduğunu aktaran Koyuncu, “Araştırma üniversiteleri olarak araştırma merkezleriyle, öğrencilerimizi daha fazla uygulama ve araştırmaya dahil etmeliyiz ve daha nitelikli uluslararası öğrenci ve öğretim üyesini sistem içerisine almalıyız. Bunu sağladığımız takdirde, ‘en iyi’ olacağız. İTÜ olarak 2021 yılını hamle yılı ilan ediyoruz. İnşallah eğitimde, Ar-Ge’de, kurumsal yapılanmada, uluslararası ilişkiler bağlamında 2021 İTÜ için hamle yılı olacak!” dedi.

250. yılına doğru yol alan büyük ve güçlü bir kurum: İTÜ

2020 yılı için genel bir değerlendirme yapan Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, pandemi dönemi olmasına rağmen İTÜ için akademik ve kültürel başarılarla dolu bir yıl olduğunu vurguladı: “2020 yılını geride bıraktık… Online olarak geçen eğitim öğretim döneminde 600 bine yakın oturum ve 107 bin ders çevrimiçi olarak işlendi. İTÜ’nün toplam öğrenci sayısı 36.442: Bunun 10.457’si lisansüstü öğrenci, 25.985’i ise lisans öğrencisi. Ayrıca, 1.127 öğretim üyemiz, 932 araştırma görevlimiz, 430 öğretim görevlimiz, 2.137 idari personelimiz ve sayıları 172 bine varan mezunlarımızla geniş bir aileyiz. 5 farklı yerleşkeyle birlikte ve KKTC yerleşkesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam eden üniversitemizde; 13 fakültemiz, 6 enstitümüz, 36 uygulama ve araştırma merkezimizin yanı sıra Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Yabancı Diller Yüksek Okulu birimlerimiz bulunuyor. Bütin bu birimlerimizde 69 doktora programı, 123 yüksek lisans programı ve 99 lisans programı yer alıyor.

İTÜ, üniversiteler arasındaki “dijital dönüşüm”de öncü olacak

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, rektörlük görevini devraldıktan sonra, kurumsal olarak İTÜ’ye nasıl daha iyi hizmet edebiliriz diye düşündüklerini ve mevcut durumdaki yönetim birimlerine bu amaçla birtakım ilaveler yaptıklarını dile getirdi. Rektör Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası ilişkilerden sorumlu bir rektör yardımcılığı belirledik ve bunun alt birimlerini oluşturduk. Dijital dönüşüm ofisini oluşturduk. Dijital İTÜ ismini verdiğimiz bu projemizle üniversiteyi kurumsal anlamda akıllı eğitim, akıllı araştırma, akıllı kampüs, akıllı yönetişim, akıllı etkileşim, akıllı yönetim, kısacası bütün kurumsal iç süreçleri dijital ortama aktarıp daha kolay ve kişilerden bağımsız nasıl yönetiriz diye kafa yorduk. Önümüzdeki 6-7 ay içerisinde bunun ilk semerelerini almış olacağız. Burada bütün alt çalışma birimleri belirlendi. İnşallah İTÜ, yakın zaman içerisinde üniversiteler arasında dijital dönüşümde öncü olacak. Bu konuda çok iddialıyız. İletişim Direktörlüğümüz; öğrencilerimizle, mezunlarımızla ve diğer paydaşlarımızla son derece güçlü, etkileşime açık ve sonuç odaklı bir iletişim yöntemi benimsemiş bulunuyor.”

Eğitim, araştırma ve sosyal imkânların iyileştirilmesi

“Yerleşke yaşamında iyileştirmeler ve güncelleştirmeler sürekli gerekiyor. Bu bağlamda kampüs içerisinde yeni birimlerimizi faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Öğrenci İşleri Ek Bloğu, şubat ayı sonunda hizmete girmiş olacak. Yabancı Diller Yüksekokulumuzu Ayazağa Kampüsümüze taşıyoruz. Tüm kampüs mekânlarına kolay erişilebilir bir noktada, içinde 750 kişi kapasiteli konferans salonu, öğrenci kulüplerinin mekânları, psikolojik danışma merkezi, derslik ve amfilerin olduğu bir kompleks olarak yapılacak. Bunun yanında Kütüphane Ek Blok yapımı, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ek Binası, İşletme Fakültesi Binası ve Lojman Yapımı 2022 yılının sonuna kadar tamamlanan süreçler olacak. Yeni yapılacak öğrenci yurtları da diğer projeler arasında bulunuyor.

Kampüslerimizdeki riskli yapıların dönüşümü için bir merkezi bina yapılıyor. Yeni Merkezi Derslik C olarak planlanan yapı, bir fakülte binasının ihtiyaçlarının tümünü karşılayacak. Bu yapı kullanılarak sırasıyla yenilenmesi gerekenler binanın içine taşınarak dönüşüm sağlanacak. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etmeyi başararak yaptıkları çalışmalarla teknolojik altyapımıza katkıda bulunan öğrenci takımlarımız için Öğrenci Tasarım ve Prototip Merkezi kuruluyor. Böylece, öğrenci takımlarımızın atölye çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri ve ihtiyaçlarına cevap veren güvenli bir ortam sağlanacak. Öğrenci takımlarımıza çalışmalarını burada yürütebilecekleri çok uygun ortamlar hazırlıyoruz.”

Sürdürülebilir yerleşkeler: Yeşil kampüs

“Yenilenebilir enerji çalışmaları yapmayı planlıyor ve bunları önümüzdeki bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. İlk etapta 1 MWh elektrik üretilecek. Ayazağa Yerleşkesi genelinde tüketimin 1/5’i yenilenebilir kaynaklardan (güneş) sağlanacak. Üniversitemiz akademik yerleşkelerin yeşil alan oranı ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasında; Türkiye’de birinci, Avrupa’da otuz yedinci, tüm dünya çapında ise yetmiş birinci oldu. İTÜ, dünya sıralamasında İlk 100’de bulunan tek üniversite unvanını da elinde bulunduruyor. Önümüzdeki dönemde, yenilenebilir ve sürdürülebilir projeler üzerine daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. Örneğin, her gün oluşan bir ton civarı organik atığı kompostlaştıracak; üretilen organik gübrei de kendi bahçelerimizde kullanacağız. Bunun yanı sıra, Yağmur Suyu Hasadı projesini hayata geçiriyoruz. Böylece yağmur suyunu daha verimli kullanacağız. Tüm binalar, kendi çatı sularını toplayacak. İlk uygulama için İTÜ Camiinde 300 metreküplük bir sarnıç yapıldı. Gölete yakın binalarımızın atık suyunu arıtacak, bu suyla göletimizi besleyeceğiz. Yine sürdürülebilirlik anlamında, otonom araçlar ile yerleşke içi ulaşımı daha kolay hale getirmeyi planlıyoruz.”

İTÜ: Bir araştırma üniversitesi

“Ar-Ge bağlamında yapmayı planladıklarımız, araştırma altyapımızı etkin şekilde değerlendirmek, katma değeri yüksek, uluslararası rekabette ülkemizi ön plana çıkaracak projeler geliştirmek, büyük ölçekli ürün, sistem veya alt sistem geliştirmeye odaklı, Mükemmeliyet Merkezleri kurmak ve tematik alanlarda, disiplinlerarası projelerle, akademi-kamu-sanayi işbirliklerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemiz bünyesinde 500’ün üzerinde laboratuvar bulunuyor. Bunları tematik merkezler adı altında birleştirmek en önemli projelerimiz arasında olacak. Bu konudaki çalışmalarımızı da başlattık.”

Beş yeni Mükemmeliyet Merkezi kurulacak

“Paylaşımlı laboratuvar ekipman kullanım sistemine geçilecek ve beş yeni Mükemmeliyet Merkezi kurulacak: İleri Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, Nükleer ve Yeni Enerji Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, Akıllı Şehirler ve Sürdürülebilirlik Mükemmeliyet Merkezi, 6G Haberleşme ve Mobil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi, İleri Malzeme Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi İleri Araç Teknolojileri Merkezi. Bu merkezler vasıtasıyla tüm Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

Ar-Ge’de yeni işbirlikleri

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bir araştırma üniversitesi olması nedeniyle İTÜ’nün her zaman yeni işbirliklerine açık olduğunu ve bundan sonra da işbirliklerini daha fazla arttırmayı amaçladığını söyledi. Koyuncu ayrıca, “Mevcut ilişkiler bağlamında birçok kurumla güzel çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye Uzay Ajansı ile yaptığımız işbirliği kapsamında İTÜ’de TUA Uzay Komuta Kontrol Merkezi kurulacak. Türkiye Uzay Programı’na İTÜ’nün ilk faz katılımı sağlandı. İTÜ – SAHA İstanbul işbirliğiyle, ürün, sistem ve alt sistemler geliştirmeye yönelik proje işbirlikleri test ve altyapıların ortak kullanılması çalışmaları yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde TCDD ile ulaşım ve güvenlik alanında ortak çalışmalar yapmak amacıyla protokol imzaladık,” diye konuştu.

Uygulamalı ve bütünleşik lisans ve yüksek lisans programı

“Eğitim faaliyetlerimizi güçlendirmek amacıyla uygulamalı ve bütünleşik lisans ve yüksek lisans programları başlatıyoruz. Bu yeni bir çalışmanın, üniversitemizi bir üst katmana taşıyacağına inanıyorum. Bunun içerisinde 10 aylık endüstriyel staj bulunuyor. Hibrit eğitim artık vazgeçilmezimiz olacak. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin verildiği enstitülerimizi tek çatı altında toplamak amacıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE) kuruldu. Tüm enstitülerdeki öğrenciler burada toplandı. Böylelikle uygulama birliği ve dijital süreç yönetimi sağlandı. Kariyer Merkezi ile Merkezi Staj Birimi birleştirildi; yeni yapılanma içinde Kariyer ve Staj Merkezi olarak hizmetlerine devam edecek. Uzaktan eğitim için açık kaynaklı sınav platformu oluşturularak İTÜ sunucularında açık kaynak kodlu sınav uygulamaları yapıldı. Kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinde iyileştirmeye gidildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, yeni nesil bir öğrenci bilgi sistemi üzerinde çalışıyor. İlk faz testleri başlatıldı. Haziran 2021’de geliştirme süreçlerinin tamamlanmasını hedefliyoruz. 25 lisans programı için yeniden ABET Akreditasyon başvurusunda bulunulacak. Matematik Mühendisliği lisans programı için ilk kez ABET başvurusu yapılacak.”

İTÜ, EELISA Avrupa Üniversitesi içerisinde

“Uluslararasılaşma faaliyetlerine hız verilecek. EELISA Avrupa Üniversitesi içerisinde yer aldık. Derecelendirme koordinatörlüğü oluşturduk. Koordinatörlük, uluslararası, derecelendirmeye yönelik veri gösterge paneli, tüm ana başlıklarda THE Impact Rankings 2021 başvurusu, Altmetrics kullanımı ile ilgili çalışmalar ORC-ID Entegrasyonu çalışmaları, WoS ve Scopus indeskli yayınlar için standardizasyon çalışması ve WoS ve Publons indeksli yayınların doğrulama çalışması yapılacak.”

İTÜ 250. Yıl faaliyetleri

“250. Yıl hazırlıklarımıza başladık… Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 senesi, aynı zamanda üniversitemizin de 250. yılı olacak. Bu önemli tarih için şimdiden çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. 250 yıla doğru giderken, sempozyumlar, söyleşiler, yayınlar, sergiler, konserler, spor etkinlikleri, yarışmalar düzenlemeyi planlıyoruz.”

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ