13 Şub 2020

Havacılıkta İnsansız Hava Aracı Teknolojilerine Erişilebilirlik

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi, Berlin Teknik Üniversitesi ve Bükreş Politeknik Üniversitesi öğretim üyeleri Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) tarafından destekli yeni nesil insansız hava aracı (İHA) teknolojileri hakkında bilgi vermeyi amaçlayan projede buluştu.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar kapsamında desteklenen projenin Almanya, Romanya ve Türkiye’den 4 akademik ortağıyla yeni nesil insansız hava aracı teknolojilerinin sektördeki mühendislere, konuyla ilgili amatörlere ve üniversitelerde okuyan lisans seviyesindeki öğrencilere bilgi sunmayı, bu konuda yazılı ve görsel materyal hazırlamayı amaçlıyor. İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Bayezit koordinatörlüğünde yürütülen “Yeni Nesil İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde Kullanılan Yeni Teknolojilerin Kavranılmasına Yönelik Modern Eğitim-Öğretim Müfredatı Oluşturulması” isimli projede İTÜ ekibi “İHA Sistem Modellemesi ve Otonom Kontrolünün Anlatımıyla İHA’lar Üzerine Genel Literatür Anlatımı”, “İHA Hareketlerinin Kestirimi ve Hata-Toleranslı Kontrolü” ve “Kolaboratif Birlikte Uçuş Algoritmalarının Geliştirilmesi” konularında sabit kanatlı ve döner kanatlı otonom sistemler üzerine içerik çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Çok Disiplinli Araştırmaların Lisans Öğrencileri İçin Faydaları

Uluslararası araştırmalarda akademik çalışmaların lisans öğrencileri ve ilgili alanlarda çalışan uzmanlar için çıktılarının faydalı olacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi İsmail Bayezit, “Yurtdışı ve yurtiçindeki akademik ortaklarımızla insansız hava araçlarına yönelik pek çok uluslararası araştırmaların yapıldığını, özellikle havacılık, uzay, mekatronik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında insansız hava sistemlerinin yoğunluklu olarak kullanıldığını bilmekteydik. Fakat karşılıklı görüşmelerimiz neticesinde özellikle lisans seviyesinde mühendislik öğrencileri tarafından konunun daha kapsamlı algılanmasına yönelik akademik içerikli yazılı ya da görsel eserlerin bulunmadığı kanaatiyle hazırlanan bu proje kapsamında Türkiye, Almanya ve Romanya’da bulunan Havacılık alanında çalışan insansız hava araçları konusunda saygın kurumlardaki ortaklarımızla birlikte biz de İTÜ MoDel Tabanlı Tasarım ve KontroL (İTÜ MoDeL) Laboratuvarı olarak yer alıyoruz.” dedi.

İHA Teknolojileri Dersi Programlara Giriyor

Proje kapsamında oluşturulan içeriklerin “UCK 468E Guidance, Navigation and Control” dersinin içeriğine İHA Teknolojileri başlığı altında eklenen bölümüyle öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçen testler yaparak, dönem başı ve dönem sonunda başarılı değerlendirmeler yapıldı. Önümüzdeki dönemlerde projenin çıktıları ışığında ilgili tüm içeriklerin birleştirip son hallerinin sunulduğu ayrı bir ders içeriği oluşturulması ve ders programlarına dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda pilot çalışma olarak Yunus Emre Enstitüsü TABIP Projesi himayelerinde İTÜ ve Erciyes Üniversitesi katkılarıyla 9 ülkeden 15 yabancı öğrencinin katılımıyla “Havacılık Teknolojileri” yaz okulu 2019’un temmuz ayında gerçekleşti.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Projesi “Yeni Nesil İnsansız Hava Aracı Sistemlerinde Kullanılan Yeni Teknolojilerin Kavranılmasına Yönelik Modern Eğitim-Öğretim Müfredatı Oluşturulması” Projesinde gelinen üçüncü çeyrekte 2020’nin Mart ayında paydaş üniversitelerin katılımcılarını Üniversitemizde ve düzenlenecek teknik gezilerle ülkemizde ağırlayacağız.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.