07 Şub 2020

İTÜ ve Purdue Üniversitesi Mars’ın Sırrını Salda Gölü’nde Arıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Purdue Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nden bilim insanları, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve “Lewis and Clark Fund for Exploration and Field Research in Astrobiology” tarafından destekle Mars’ın sırrını araştırmak için Salda Gölü’nde buluştu.

Haber: İTÜ Medya ve İletişim Ofisi

Türkiye’nin batısındaki göller bölgesinde yer alan Salda Gölü’nde bulunan yüksek magnezyum içerikli sulu karbonatlı kayaçların (hidromanyezit) son yıllarda uzay ve gezegen temelli yapılan çalışmalarla Mars’ta Jezero Krateri’nde bulunması, göldeki benzer koşulların bir zamanlar gezegende de hâkim olduğu fikrini doğurdu. Özellikle Salda Gölü’nde mikrobiyal katkılarla oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitlerin bulunması, kızıl gezegende yaşam barındıracak alanların tespiti için önemli ipuçları içerebilir.


salda-golu-2020 (1)
NASA’nın Mars’tan Getireceği Örnekleri Belirleyecek Araştırma

Mars yüzeyinde 3.8 milyar yıl önce var olan eski bir gölün kalıntılarını içeren Jezero, Mars 2020 aracı için iniş yeri olarak seçildi. Mars 2020, NASA'nın Mars Keşif Programı'nın parçası olarak yapılan bir keşif aracı ve fırlatılma tarihi 17 Temmuz 2020. Bu aracın Jezero Krateri’ne inişi ise 18 Mart 2021'de olacak şekilde planlanmıştır. Aynı zamanda, Mars 2020 aracının görev süreci başarıyla tamamlandığında 2030’larda Dünya’ya ulaşması ve ilk Mars örneklerini getirmesi hedefleniyor.

Purdue Üniversitesi Yer ve Gezegen Bilimleri Bölümü’nden Dr. Briony Horgan, doktora öğrencisi Bradley Garczynski ile İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı ve öğrencisi Araş. Gör. Yağmur Güneş ile birlikte devam eden TÜBİTAK ve İTÜ destekli projede, araştırmacılar Salda Gölü’ndeki özellikle mikrobiyal etkilerle oluşan organo-sedimanter sulu magnezyum karbonat içerikli stromatolitlerin nasıl bir jeomikrobiyolojik dinamik içinde oluştuklarını ortaya koyarak, biyoiz barındıracak potansiyel alanları belirlemeyi hedefliyorlar. Diğer bir deyişle, Salda Gölü’nü model alarak Mars’ta geçmişte var olduğu düşünülen yaşamın Jezero Krateri’ndeki muhtemel biyoizlerini deşifre etmek planlanıyor.

Sınırlı kaynaklarla Mars yüzeyinde robotik araçlarla doğru ve yeterli örnek toplamak oldukça zor ve zaman aldığı günümüzde araştırmacılar Salda Gölü’nden elde edecekleri bu veriler ile Mars 2020 aracının hangi jeolojik ortama gitmesi, olası biyoizlerin nerelerde olabileceği ve ne tür örnekleri elde etmesi gerektiği sorularına yanıt bulmak amaçlanıyor. Mars 2020 aracının bilimsel yol haritasına katkı koymayı hedefleyen İTÜ ve Purdue Üniversitesi’nden araştırmacılar gölden elde edilen örneklerle 6 ay sürecek analiz çalışmalarına devam ediyorlar.

İTÜ Ayazağa Kampüsü

Rektörlük Binası Maslak-Sarıyer / İstanbul

İTÜ Ayazağa Kampüsü Telefon

0212 285 30 30 (40 Hat)

İTÜ Ayazağa Kampüsü Fax

0212 285 29 10

İTÜ
More than one Google Analytics scripts are registered. Please verify your pages and templates.